Priplodna vrednost bikova

CRNA HOLŠTAJN RASA - PRIPLODNA VREDNOST

Ime bika Priplodna vrednost 06.12.2016.
kg mleka % masti kg masti %proteina kg proteina
FWS BOOM +1627 -0.02 +62 -0.02 -0.02
EPINAL +1304 +0.00 +52 -0.08 -0.08
MOTION +1288 -0.24 +25 -0.11 -0.11
MANTUA +1832 -0.37 +31 -0.16 -0.16
BURGAS +693 +0.32 +59 +0.07 +0.07
JALAS +736 -0.04 +25 +0.07 +0.07
XMAS +647 +0.05 +31 -0.06 -0.06
PAGINI +1154 -0.51 -8 -0.21 -0.21
LUCIAN +775 -0.23 +7 +0.02 +0.02
GS BIG JOHN +802 +0.05 +36 +0.14 +0.14
GS IDIPFAL +848 -0.04 +29 +0.04 +0.04
GS SNOW +1319 -0.35 +15 -0.25 -0.25
GS BOLMATIC +344 -0.08 +6 -0.11 -0.11
MILTON +2154 -0.14 +69 -0.04 -0.04
CICERO KNS +2639 -0.18 +82 -0.11 -0.11
U MOGUĆNOSTI SMO DA OBEZBEDIMO KONTEJNERE ZA SKLADIŠTENJE SEMENA I TEČNOG AZOTA, RENOMIRANOG AMERIČKOG PROIZVOĐAČA MVE, SVETSKOG LIDERA U PROIZVODNJI KONTEJNERA KOJI PRUŽAJU VRHUNSKE REZULTATE U OČUVANJU KVALITETA SEMENA I DUŽINI RADNOG VEKA.